اروزیل یک گونه فیومد سیلیکا آب دوست کلیدی مساحت تراز 200 متر مربع در گرم است. پیشنهاد می شود به مراد محافظت در برابر مواد فرار، فیومد سیلیکا در گوشه و کنار های در بسته در مکانی خشک نگهداری شود. همچنین از اروزیل 200 می توان به تیتر ادله ضد رسوب یاد کرد. همچنین در فرمولاسیون محصولات مراقبت فردی هم به عمل می رود. در ضمن حالتی ژل مانند به مواد می دهد، که بسته بندی و حمل و نقل را معمولی تر می سازد. اروزیل (AEROSIL) در مواد شیمیایی مایع نظیر چسب ها و درزگیر ها به تیتر یک ماده در اختیار گرفتن کننده غلظت کاربرد دارد. سیلیس فوم به تیتر یک ماده غلیظ کننده جهانی و یک ماده ضد کلوخه(ماده جریان آزاد) در پودرها و مانند ژل سیلیکا ، به تیتر یک ماده خشک کن عمل می کند. خواص ژل گرایی که در عمده جوهرهای چاپ آیتم نیاز هست ( به عنوان مثال ً جوهرهای چاپ نمایشی) اغلب می تواند به وسیله فوم سیلیکا در دست گرفتن شود. همین محصول تولید سرزمین چین مهم برند XYSIL 200 است. بازرگانی سازگاری بدلیل داشتن محل کار در چین این اروزیل ها را اساسی قیمت مناسب خریداری وبا تایید بازرس بارگیری مینماید. این ذرات اصلی تزریق کلروسیلان ها، از جمله سیلیکون تتراکلراید، در شعله ای از هیدروژن و هوا تشکیل می شوند. اروزیل اساسی چگالی قلیل و حجم بالا می باشد ؛ که کلیدی بیشتر شن آن به مواد مورد حیث منجر ارتقا غلظت و خواص چسبندگی می گردد . ساختار سه بعدی آن باعث به ارتقاء ویسکوزیته، خلق تیسکوتروپیک در زمان به کارگیری به عنوان کلفت کننده یا تقویت کننده میشود. دارای دارا یودن این خصوصیت اروزیل از آن در خمیر دندان و محصولات براق کننده بسیار زیاد به کارگیری می شود. اروزیل ذرات فوم کوچک سیلیکا (کت) بزرگتر از ماده افزودنی و ذاتی را ساخت می کند و موجب کاهش نیروهای کشش ای بین آنها می شود. فیومد سیلیکا پودری سپید رنگ دارای ذرات بسیار کوچک می باشد که حساس مساحت سطح و خلوص بالا بوده و در فرایند تولید مواد شیمیایی تمایل به تشکیل زنجیره دارد. به ابلاغ معمولی تر همین ماده در اثر تشکیل یک کف سیلیکا، از دی اکسید سیلیسیوم در شعله به وجود می آید و به عنوان غلظت دهنده و جهت جلوگیری از ته نشینی هم آیتم استفاده قرار می گیرد. اروزیل در اثر تشکیل یک کف سیلیکا، از دی اکسید سیلیسیوم در شعله به وجود می فروش پودر اروزیل آید.

ایندکسر