تمامیبرندهای فوق در ظرفیتهای گوناگون و اشکال اثبات و پرتابل، در مغازه تجهیزات پزشکی توانی نو موجود هستند و شما میتوانید اساسی بررسی بهتر آن ها و مقایسه از حیث امکانات، پشتیبانی و قیمت، خریدی مطمئن را ساخت دستگاه اکسیژن ساز در خانه رقم بزنید. ظرفیتهای ۳ تا ۵ لیتر به طور معمول برای ناراحتی های تنفسی مزمن و ظرفیت های بالاتر برای مورد ها حاد به کار گیری میشود. همین جور از اکسیژن سازها را به برهان اینکه امکان حمل ندارد و استفاده از الکتریسیته خانگی ضروری است، دستگاه اکسیژن ساز خانگی نامیده میگردد درواقع دارای حجمی در حدود ۱۳ تا ۲۸ kg و توسط چرخهایی که کارخانههای تولید آن ها به جهت همین جور از اکسیژن سازها ایجاد کردند به کارگیری از همین جور اکسیژن سازها به مراد به کار گیری در منزل مضاعف مطلوب میباشد. در این حین فشار در سیلندر اول ۲.۵ برابر فشار فشار جوی می‌گردد و زئولیت اساسی نیتروژن اشباع میشود. کمپرسور این فعالیت را انجام می دهد تا دانه های زئولیت در ستون دارای گاز نیتروژن اشباع شوند. کمپرسور ابتدا هوا را به یک ستون تزریق می کند تا اکسیژن را تصفیه کند. در همین تراز کمپرسور به ستون دیگر می رود و هوا را به ستون بعدی تزریق می کند. اگر در گیر به بیماری ریه یا سایر بیماری های تنفسی هستید، ممکن هست به میزان به اندازه نتوانید از اکسیژن هوا استعمال کنید. اکسیژن موجود در هوا (در حد ۲۰%) را تحت فشار بالا متراکم می کنند و کلیدی فشار متناسب و قابل تهیه و تنظیم به جهت کاربر آماده می کند. مورد ها و محل مورد استعمال همین دستگاه ها میتواند مختلف باد و این به نیاز کاربر بستگی خواهد داشت. اکسیژن ساز ها از دیدگاه به کار گیری عضو نیز به دو مدل ثابت (stationary) و قابل حمل پرتابل (portable) تقسیم میگردند که همان طور که از نام دسته بندی مشخص است، اکسیژن ساز های اثبات معمولا در گوشه ای از منزل حساس محل معالجه گذارده می شود و فرد تهی دست از آن استفاده میکند.

ایندکسر