تغییر و تحول صورت کریستال ها : Crystal Modification آنتی اسکالانت به وسیله تغییر تحول شکل کریستال ها موجب تشکیل یک سری ذرات قابل انعطاف و به نیز چسبیده و تیم های آبستن اساسی بار منفی بر روی تراز آنتی اسکالانت به یون های مثبت موجود در کریستال حمله می کنند و به وسیله خنثی سازی توشه الکتریکی آن ها موجب متوقف شدن رشد کریستال می گردند. آنتی اسکالانت ، ضد رسوب یا این که Antiscalant شامل موادی میباشند که اثرات رسوب نمک های محلول بر روی غشای اسمز معکوس را کاهش دیتا و به این ترتیب موجب کمتر گرفتگی دریچه های ممبران اسمز معکوس می شود. قابل انعطاف افزار آنتی اسکالانت پروتون قابلیت محاسبه پتانسیل رسوب گذاری برای بیش از ۵۰ جور رسوب گوناگون که می توانند در سیستم های اسمز معکوس یا نانو فیلتراسیون تشکیل شوند را دارد. دیواره ی سلول ها به طور طبیعی نظیر یک فیلتر اجازه عبور مواد غذایی را ارائه می کنند ، در حالی که سایر مواد را فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت پس می زنند. به خواسته تزریق آنتی اسکالانت می توانید از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده نمایید. آنتی اسکالانت ها به طور معمول به دو دسته اهمیت جهت آب لب شعف و آب دریا تقسیم بندی می شوند. این ماده ضد رسوب ممبران مهم بازده بالایی از تشکیل رسوب بر غشای ممبران در کل دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس مهم آب های غذا متعدد (نظیر آب لب شعف یا این که چاه، آب دریا، آب حاوی سیلیکا یا سولفات بالا) ممانعت می کند. تزریق آنتی اسکالانت به منظور بهره برداری مطلوب از دستگاه اسمز معکوس RO و جهت دوری زودهنگام از تشکیل رسوب بر روی مرحله غشا و گرفتگی ممبران لازم می باشد. متفرق کردن: Dispersion آنتی اسکالانت بر روی ذرات و کلوئید ها بومی شده و حیاتی تشکیل دادن یک بار منفی فراوان توانا موجب می گردد تا کریستال ها از هم به دور شوند و همینطور از طرفی موجب می شوند ذرات رسوب کرده نیز از تراز ممبران انقطاع شوند. آنتی اسکالانت در واقع رسوب را از بین نبرده و فقط سرعت تشکیل آن را کاهش می نماید تا رسوب به سادگی تشکیل نشده و در آب به صورت محلول باقی ما‌نده و از باطن ممبران عبور کرده و به همپا پساب بیرون شود. وجود نمک های محلول در آب محل ورود به آب شیرین کن یا دستگاه اسمز معکوس RO برروی روزنه های میکرونی پلی آمید ممبرین های اسمز معکوس رسوب نموده که همین پدیده اسکیلینگ scaling یا این که گرفتگی ممبران یا غشاء دستگاه اسمز معکوس RO نامیده می شود که می بایست به وسیله آنتی اسکالانت در دست گرفتن شود. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم خرید آنتی اسکالانت flocon 260 لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر