الف: با كوتاه كردن گام سیم پیچی پیشانی كلافها كوتاه تر شده و مصرف سیم كمتر می شود مخصوصا در موتورهای دو قطب كه گام سیم پیچی یا گام كامل انتخاب می شود این موضوع بهتر دیده می شود. دوره سیم پیچی موتور در این آموزشگاه به صورت عملی برگزار می شود. ضمن اینکه معمولا این آموزش ها چندان عملی نبوده و تنها مباحث به صورت تئوری به شما آموزش داده می شود. نوع اتصال سیم پیچ ها روی پلاک آنها به شکل های متفاوتی درج شده است. برای راه اندازی این نوع از الکتروموتورها از خازن الکترولیتی استفاده می شود. در سیم پیچی یك طبقه تعداد كلافهای بكار رفته در موتور و تعداد كلافهای مربوط به هر فاز برابر با و تعداد گروه كلافهای مورد استفاده برای هر سه فاز یك و نیم برابر تعداد قطبها می شود كه باید در شیارهای استاتور به طور صحیح جای گیرند. 2 بدین معنی است كه هر گروه كلاف از دو كلاف تشكیل شده است. و رابطه فوق ns دور سنكرون میدان استاتور می باشد كه مقدار آن از دور موتور كه nr بر روی پلاك موتور نوشته میشود كمی بیشتر است. توان مكانیكی یا خروجی موتور (P2) در حالت كار نامی روی پلاك موتور بر حسب كیلووات (kw) و یا اسب بخار (Ps) نوشته می شود كه از روی آن می توان قدرت ورودی موتور را حساب نمود.

مقدار جریان محوری از سیم پیچكها با توجه به چگالی جریان مجاز كه از منحنی می توان آنرا تعیین نمود سطح مقطع سیم بدست می آید. با توجه به اعداد داده شده ملاحظه می شود مجموع شیارهای اصلی و راه انداز از تعداد شیارهای موجود بیشتر می باشد و بنابراین مجبور هستیم كه تعدادی از شیارها را به صورت دو طبقه سیم پیچی كنیم در این مثال در شیارهایی كه دو طبقه می شوند، می توان دو بازوی مربوط به كلافهای اصلی و یا دو بازوی مربوط به كلافهای فرعی را جای داد كه بشرح آنها می پردازیم. در این بخش قصد داریم مراحل سیم پیچی الکتروموتورها ر بررسی کنیم. در این بخش انواع سربندی سیم پیچ الکتروموتورهای سه فاز را بررسی می کنیم. در شكل ، ابتدا اولین گروه كلاف را در شیارهای (2-1) و (8-7) به طریقی رسم می كنیم كه كلاف كوچكتر در شیارهای (7-2) و كلاف بزرگتر در شیارهای (8-1) واقع شوند پس از آن گروه كلاف دوم را در شیارهای (16-9) و (15-10) كه مربوط به فاز سوم T می باشد مجاور گروف كلاف اول ترسیم نموده و به همین ترتیب گروه كلاف سوم را در شیارهای (24-17) و (23-18) كه مربوط به فاز دوم S می باشد در مجاورت گروه كلاف دوم رسم می نامیم بدین ترتیب سه گروه كلاف به اندازه مساوی در مجاورت یكدیگر رسم شده و پیشانی این سه گروه كلاف نیز در یك ردیف (یك طبقه) قرار می گیرند.

شیارهای استاتور توسط كلافهای مربوط به تمام فازها پر می شوند هر چند كلاف از یك فاز با یكدیگر تشكیل یك گروه كلاف را می دهند و بازوهای دو طرف هر گروه كلاف نیز در دو قطب مخالف (در یك جفت قطب) قرار می گیرند بنابراین تعداد گروه كلافهای مربوط به هر یك از فازها در سیم پیچ یك طبقه برابر با تعداد جفت قطبها می باشد. در این شكل هر سه كلاف با یكدیگر سری شده و مجموعا یك گروه كلاف را تشكیل می دهد. در این بخش از مقاله می خواهیم با مفهوم آموزش سربندی در اتصال سيم پيچ هاى موتورهای سه فاز آشنا شویم. بهترین راه آموزش سیم پیچی موتور روشی است که در مدت زمانی کوتاه و به صورت عملی صفر تا صد سیم پیچی را به شما آموزش دهد. 8. در مرحله بعد، طبق نقشه ای که داریم و شماره کلاف بندی که یادداشت کرده ایم کلاف ها ر طبق قالب استاتور می پیچیم. 7. پس از نقشه برداری، باید دینام را عایق بندی کنیم. سرفصل های مختلفی در این دوره ها به کارآموزان آموزش داده می شود که تعدادی از این سرفصل ها عبارتند از: روابط نقشه کشی سیم پیچی استاتور، آموزش دادن انواع سیم پیچی ها از جمله سیم پیچی یک طبقه استاتور تک فاز و سیم پیچی دو طبقه موتورهای تک فاز ، آموزش انواع مختلف سیم بندی ها و شکل کلاف ها، تبدیل کردن الکتروموتورهای سه فاز به تک فاز، سیم پیچی متحدالمرکز، سیم پیچی زنجیره ای، سیم پیچی موتور سه فاز، سیم پیچی ژنراتورها و…

شما طی دوره سیم پیچی بایستی به صورت عملی سیم پیچی و نکات و مراحل انجام آن را یاد بگیرید بنابراین توجه داشته باشید که کارگاه به تجهیزات و ابزارهای سیم پیچی مجهز باشد. با توجه به حساس و تخصصی بودن سیم پیچی موتور انجام هرگونه اشتباه در این پروسه، می تواند سیم پیچی موتور را با مشکلات مختلفی مواجه کند. این روش هم به حداقل زمان 6 ماهه نیاز دارد علاوه بر این در این روش آموزش سیم پیچی جامع و اصولی نیست. پیشنهاد ما به شما آموزش سیم پیچی الکتروموتورها و آرمیچر در آموزشگاه فنی سازان است که تحت نظر اساتید مجرب این حوزه و در کارگاه های مجهز به صورت عملی برگزار می شود. کارورزی که بازار کار شدیداً به او احتیاج خواهد داشت. با كوتاه نمودن گام در سیم پیچی و طبقه دو بازوی قرار گرفته و پاره ای از شیارها مربوط به دو فاز مختلف بوده و بنابراین بازوهای واقع در هر شیار بایستی بخوبی از یكدیگر عایق شوند. می توان در هر قطب تنها شروع یك فاز را نیز قرار داد مثلا می توان شروع فاز R را از شیار یك در قطب اول و شروع فاز T را از 240 درجه بعد از آن در قطب دوم شروع فاز S را نیز از 240 درجه بعد از شروع فاز T و در قطب سوم قرار داد.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد دانلود رایگان کتاب اموزش سیم پیچی ارمیچر لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر