در واقع تکنیکی که در اینجا توصیه شده صرفا برای آن گونه از کسانی است که رغبت دارا هستند از هر 10 انگشت خویش برای تایپ استعمال کرده و شتاب تایپ خود را از آنچه که هست، فراتر ببرند. دارای این هم اکنون اگر در حال حاضر نمی توانید طرز خودآموز تایپ 6 انگشتی و یا این که 4 انگشتی خویش را فراموش کرده و یا این که مهم آناتومی تایپ 10 انگشتی ایراد دارید، میتوانید کماکان از روش خود استفاده کنید. زمانیکه شما تایپ 10 انگشتی را بصورت تمام فرا میگیرید، بجای آنکه چشمان خودتان را به کیبورد بدوزید و واژه و کلمه به واژه تایپ کنید، می توانید سر خودتان را بالا بیاورید و دستان شما اصلی اشاره مغزتان تایپ کنند! اهمیت مواقعی که بالا تر اشاره شد و حالات صحیح شما باید آغاز به تمرین نمودن به جهت تایپ هر حرف به صورت انقطاع گانه کنید تا اندک قلیل یاد بگیرید که مکان هر کلید بدون نگاه کردن کجاست. شما میتوانید دارای یه خرده تمرین و ممارست، سرعت تایپ خود را بالا برده و از تایپ سریع انگلیسی یا این که پارسی خود لذت ببرید. در حقیقت یک عدد از کارداران مهم در تایپ سریع، درک کردن رده هر کلید و کلام است، پس اگر جایگاه هر دکمه را میدانید و فقط اهمیت انگشتان کمتری برای تایپ نمودن بر روی هر سوییچ میزنید، مشکلی بهوجود نخواهد آمد. پس از آنکه حیاتی همین انگشت بر روی E زدید، مجددا آن را بر روی جای اساسی خویش به این معنی که کلید D قرار دهید. ارتقا بازده اساسی تایپ سریع: از آنجا که دیگر نیازی ندارید به جهت تایپ کردن اهمیت چشمان خویش به دنبال یک سوییچ بگردید، خواهید توانست که تمرکز اهمیت خویش را روی متنی که در حالا تایپ آن هستید، بگذارید. ارگونومی عمده تایپ 10 انگشتی: چنانچه بخواهید دارای چشم خود به دنبال یک دکمه بگردید، مطمئنا صورت نادرستی در هنگام نشستن روی صندلی و پشت کامپیوتر خواهید داشت. این در حالی می باشد که چنانچه کاربر بخواهد حیاتی چشمان خویش به دنبال یک کلام بگردد و بعد از آن حساس یک انگشت، روی سخن مربوطه زده و اصطلاحا تایپ یک انگشتی داشته باشد، به میزان معینی از ذهن هوشیار خود نیاز خواهد آموزش تایپ دارای یک دست داشت. اصول تایپ ده انگشتی به‌این رخ است: انگشتان شما می بایست در یک جایگاه صحیح نخستین قرار بگیرند. کلیدهای F و J ، جایی که انگشتان اشاره شما قرار گرفته اند ، یک برامدگی کوچک دارند. در تایپ 10 انگشتی، انگشتان شما یک وضعیت آغاز ثابت را دارند، از آنجا می توانید به هر سوییچ دیگری که نیاز دارید برسید.

ایندکسر