منظور از سختی نتورک بیت کوین (Difficulty) چیست؟ برای تعبیه استخر خانگی در ساختمان اضطراری می باشد محیطی متناسب حساس مساحت گود استخر در حیث گرفته شود تا علاوه بر خویش استخر فضایی برای استراحت، نشیمن حیاتی یک توشه پذیرایی، خدمت بهداشتی، رختکن، و کابین دوش خواسته گردد. با به کارگیری از استیکینگ اشخاص میتوانند در کنار فعالیت روزمره و عمل مهم خود، به کسب درآمد نیز بپردازند؛ ولی راهاندازی و محافظت از مزرعه ماینینگ مستمند دقت دائمی و روزمره است. در همین استخرها افراد اصلی کنار هم قرار دادن داراییهای خود یک سهام (Stake) بزرگتر ایجاد کرده و بهعنوان یک نود واحد در کانال عمل میکنند؛ از همین روش دیگر نیاز نمیباشد نگران خریداری تجهیزات عمل در کانال و مسائل فنی مربوط به آن باشید، کافی است داراییهای خود را در اختیار یک استخر استیکینگ قرار دیتا و بهصورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… نیست؛ صرفا هنگام جابجایی داراییهای خود ناچار به پرداخت کارمزد کانال خواهید بود. در ارتفاع دوران استیکینگ به داراییهای خویش دسترسی نخواهید داشت و نمیتوانید نسبت به تغییرات قیمتی شدید بازار واکنش نشان دهید. حیاتی اعتنا به هزینه اولیه سنگین به جهت آغاز به استخراج، عموماً رجوع سرمایه در ماینینگ تعدادی ماه یا این که حتی بیش از یک‌سال ارتفاع میکشد. درست مثل استخراج ارز دیجیتال، استیکینگ نیز مزایا و معایب خاص خود را دارااست که در ادامه به آنان اشاره خوا‌هیم کرد: به کار گیری از استیکینگ فرایند بسیار سادهای دارد؛ به اندازه است ارز مورد نظر را خریداری و پلتفرم و استخر گزینه نظر خویش را گزینش کرده و شروع به کسب درآمد کنید. بهصورت کلی استخراج ارز دیجیتال در کنار ترید و هولد از محبوبترین راههای عمل و کسب سود در دنیای ارزهای دیجیتال هست و سالانه افراد، شرکتها و حتی دولتهای متنوعی آغاز به کار در همین زمینه میکنند. صحیح مانند شبکههای اثبات کاری، در شبکههای ثابت سهام هم ایجاد هر بلاک تولید پاره ای ارز دیجیتال را بههمراه دارااست که در کنار کارمزد تراکنشها، به ولیدیتور هر بلاک پرداخت میشود. درست همانطور که استخراج ارز دیجیتال راهی برای اعطای جایزه به کسانی است که در تأیید تراکنشها و تأمین امنیت شبکههای اثبات کار (PoW) نقش دارند، استیکینگ نیز برای اعطای پاداش به فعالان شبکههای اثبات سهام Proof of Stake استفاده میشود. درآمد یک ماینر از کالا ارز دیجیتالی میباشد که در نتورک آن فعالیت میکند؛ مواقعی مانند بیت کوین، اتریوم و… حفظ استخر بسته به بعدها آن هزینه بر دوش شما خواهد داشت. بسته به مشقت بار افزار سیستم شما ممکن می باشد اینکار غیرممکن، فارغ از سود و یا سودده باشد؛ ولی روش قابل قبولی برای به دست آوردن درآمد از مشقت بار افزاری است که در حالا معمولی کاری انجام نمیدهد. عمل بهعنوان یک ماینر نهتنها منجر به کسب درآمد خواهد شد، بلکه یاری به تأمین امنیت نتورک و تأیید تراکنشها را نیز بههمراه خواهد داشت؛ در عاقبت میتوانید به پروژه مورد علاقه خود نیز یاری کنید. چنانچه خاطرتان باشد، گفتیم که در الگوریتم ثابت کار هر چه هش ریت یک ماینر عمده باشد، شانس وی برای پیدا کردن جواب بلاک و اخذ پاداش آن بیشتر خواهد بود. همانطور که میدانید امروزه ساخت استخر خانگی یک عدد از روش هایی می باشد که بوسیله آن شما میتوانید لذت یک آبتنی خوب را در منزل خود تجربه کنید. نکته قابل توجه همین هست که می بایست در این سطح از آب بندی تمام استخر اهمیت استعمال از بند کشی مناسب، استعمال از چسب کاشی و غیره اطمینان حاصل کرد. سومین سطح بعد از آن از مشخص نمودن محل ساخت، طراحی نقشه است. میتوانید بهصورت انفرادی نیز به استخراج ارز دیجیتال هم بپردازید؛ اما استفاده از استخر رایجترین روش فعالیت بهعنوان یک ماینر است. البته تغییرات شدید قیمتی ارزهای دیجیتال و احتمال ممنوعیت تمام استخراج از مهمترین خطرات و مسائل فعالیت بهعنوان یک ماینر محسوب می گردند و به این سبب ساز بخش اعظمی از ورود به دنیای استخراج ارز دیجیتال دوری میکنند. اکسچنج سیتکس صرافی آنلاین خرید کردن و فروش ارز دیجیتال اهمیت ایجاد بستر امن معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال و همت شبانهروزی تیم خود، چشماندازی بالاتر از یک اکسچنج بی آلایش به جهت خویش در نظر گرفته است. تجهیزات استخراج ارز دیجیتال قدمت محدود و مشخصی دارا‌هستند و عموماً بیش از 5 سال نمیتوان از آنان به کار گیری کرد. همینطور داشتن یک مزرعه ماینینگ در واقع یک کار واقعی هست و وقت متعددی را از شما میگیرد؛ در سرانجام نمیتوان آن را روشی برای به دست آوردن درآمد غیرفعال در حیث گرفت. از طرف دیگر، اشخاص میتوانند اصلی به کار گیری از Idle Mining، از کامپیوتر خانگی خود نیز به جهت به دست آوردن درآمد غیرفعال به کارگیری کنند. استیکینگ یکی از از بهترین روشها به جهت به دست آوردن درآمد غیرفعال بهحساب میآید و برخلاف ماینینگ نیازی به مراقب همیشگی تجهیزات ندارد. در الگوریتم ثابت سهام نیز عامل ها متفاوتی بر روش تعیین ولیدیتور هر بلاک تأثیر دارند، اما میزان توکن استیک شده یکی از از مهمترین این کارداران بهشمار میرود؛ به این معنی که هر چه مقدار توکنهای استیکشدۀ یک ولیدیتور بخش اعظم باشد، اقبال وی به جهت انتخابشدن بهعنوان ولیدیتور یک بلاک ارتقاء یافته و درآمد وی نیز افزایش مییابد.

ایندکسر