و به جهت اینکه بتوانید دستگاه ها و وسایل پوشش دار را استریل نمایید ، بایستی در هنگام خرید کردن همین متاع بی تردید از دارا بودن همین بضاعت و توان اطمینان حاصل کنید. یک وسیله یا این که استریل هست یا این که این که نیست. در همین روش، هوا ناقل گرما هست و اهمیت اعتنا به این‌که هوا ناقل خوبی نیست، در مقایسه با روش گرمای مرطوب نیاز به حرارت بیشتری دارد. وسایل دقیق باید اساسی اختیاط تمام شسته و خشک شده و طبق دستور سوله تولید کننده استریل شوند . آن‌گاه وسایل هر ست را به طور جداگانه اهمیت به کارگیری از آب سرد ابتدا شسته و از بقایای خون و ترشحات پاک کنید . برای استریل نمودن وسایل و قلم ها واجب می باشد که ابتدا آن ها را در پک های منحصر به فرد استریلیزاسیون کلیدی دستگاه پک کننده سیل کرده و باطن اتوکلاو قرار داده شوند . ورقه یا این که شان را بصورت لوزی در علیه دیدن پهن کرده و وسیله را د رمراکز آن قرار بدهید . استعمال از اتوکلاو : اتوکلاو دستگاهی هست که کلیدی قرار دادن ملزومات در درون آن به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه در معرض بخار اشباع ۱۲۱ مرتبه سلسیوس عمل استریل را جنتامایسین استریل چشمی انجام می دهد. در حالی که استعمال از استریلسازهای شیمیایی گازی و مایع فاقد مشکلات مربوط به طریق استریلسازی اصلی به کارگیری از گرما است، می بایست اطمینان حاصل کرد که ماده استریل شده از نظر شیمیایی مهم استریل کننده (استریلنت) سازگار است و استریل کننده توانمند به رخنه در کل سطح آیتم حیث می باشد (به طور معمول، استریلکننده نمیتواند به داخل بستهبندی شکافت کند). اما هیچ زمان نباید این طرز استریل برای سوزن های مورد به کار گیری در تزریق به فعالیت رود. موردها مصرف : تیوبهای پلاستیگی ، دستکشها ، کانتر ها ، قسمت های از دستگاه اندوسکوپ که د رتماس اهمیت حرارت و بخار خراب می شوند ، لاپاراسکوپ ، دریل بادی ، ابزار های ظریف و تیز مانند ابزار های دقیق چشمی و ENT ، وسایل فیبرواپتیک مانند سیمهای برق ، وسایل بیهوشی نظیر لوله تراشه . اهمیت همین حال، بسیاری از میکروارگانیسم ها را از فی مابین می برد. از جمله در مواقعی که از سوزن به جهت خارج نمودن خرده چوب، فلزات و یا این که خرده شیشه از تن استفاده می نمایید. آون آزمایشگاهی محیط ای در دست گرفتن شده جهت استریل یا خشک نمودن گیاهان یا این که میوه ها و مواد آزمایشگاهی می باشد. ضدعفونی کننده ها از مواد زیست کش هستند و طی فرایندی تعداد باکتری ها، قارچ ها و ویروسها و بقیه ارگانیسمها کاهش می دهند به میزان ای که توان تولید بیماری را ندارد. ضدعفونی کردن سبب کمتر احتمال عفونت می شود، اما آن را به رخ کامل از در بین نمی برد. به منظور حصول اطمینان از حفاظت بخش اعظم روی همه پوشش ها یک شان پرفوره انداخته می شود. همین باعث شده تا عفونت به کلیه جای شکمش پخش شود. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس استریل گوشه و کنار کشت وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر