هیدروکسید پتاسیم دارای کاربردهای صنعتی و طاقچه بخش اعظمی هست که عمده آنان از خاصیت سوزاننده و واکنش پذیری آن در برابر اسیدها بهره می برند. غلظت مضاعف می تواند سبب زخم ریه شود. در صورت تماس تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ با دیده باعث زخم دیدگی جدی چشم می شود. در رخ پیدایش هرگونه نقص‌ در هنگام فعالیت مهم تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ فوراً مهم یک مرکز مسمومیت یا این که دکتر معالج تماس بگیرید. در زمان عمل اهمیت تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ حتما از لباس مخصوص، دستکش، عینک و محافظ رخ آزمایشگاهی به کارگیری کنید. در هنگام کار حساس تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ بی تردید از عینک آزمایشگاهی استفاده نمایید. در شکل بلعیدن تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ سریعا دهن را بشویید. نمونههای مو، پوست یا بافت ناخن به امداد خراشیدن اهمیت تیغ جمعآوری شده و به شکل مستقیم داخل محلول پتاسیم هیدروکسید قرار میگیرد. در صورت تماس تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ اصلی پوست منجر سوختگی جدی پوست می شود. علاوه براین، ازKOH در تولید محصولات محافظت از پوست مثل لوسیون های بدن، صابون ها و شامپو ها استعمال می شود. این ماده در صنعت اساسی نام های پتاسیم کاستیک ، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک هم شناخته می شود. بهره بردن از ادغام چربی و پتاس به جهت تولید کردن صابون به طور متداول به کار گیری میشود. همین محلول به تیتر گشوده قادر استعمال میشود. محلول آبی پتاسیم هیدروکسید به تیتر «پتاس سوزآور» هم شناخته می شود و کاربردهای مختلفی دارد. در ارتفاع فرآیند تهیه محلول پتاسیم هیدروکسید، گازهای کلر و هیدروژن به عنوان متاع جانبی ساخت میشود. براین اساس بر شالوده مولی ، NaOH پاره ای بیشتر از KOH محلول است. نمکهای پتاسیم کربنات، پتاسیم سیانید، پتاسیم پرمنگنات، پتاسیم فسفات و سالیسیلاتهای دیگر از طریق واکنش اکسیدها و اسیدها حساس پتاسیم هیدروکسید ساخته میشوند. تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ را صرفا در بسته بندی خودش محافظت شود. تیترازول پتاسیم هیدروکسید ۰.۱ به جهت فلزات خورنده هست پس این محلول را به به دور از فلزات حفظ کنید. به استدلال پایداری بالا و نقطهی ذوب تقریبا پایین، معمولا به شکل پلت یا میلهای ساخت می گردد که نیز سطح تماس کاهش و نیز مراقبت و حملونقل آسانتری دارد. به جهت صابون نوار جامد از هیدروکسید سدیم استعمال میشود. صابون هیدروکسید پتاسیم هم به تیتر “صابون نرم” شناخته می شود در صنعت نساجی استعمال می شود. هم چنین در ایجاد صابون مایع و جامد و سایر شوینده ها، تولید مواد شیمیایی، ساخت کود شیمیایی و تصفیه نفت و در تشخیص پزشکی، آبکاری الکتریکی، لیتوگرافی و رنگ برها و … به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از پتاسیم هیدروکسید در جدولانه ، شما احتمالا می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر