ساخت رسوب نکرده و در سرانجام آب تماماً روشن میماند. همین ماده شیمیایی می تواند سوختگی ثانویه حرارتی در سرانجام دهیدراته شدن بافت را هم به همراه داشته باشد. ۴. خورنده وجود ندارد و در عاقبت به تجهیزات و تاسیسات جراحت نمیرساند. آب اکسیژنه یا پراکسید هیدروژن کلیدی فرمول H۲O۲ مایعی واضح می باشد که به عنوان ضد عفونی کننده ملایم کار می نماید و در درصدهای مختلف آب اکسیژنه ۳۵% و ۵۰% اهل ایران و پاشا سوراخ و دگوسا آلمان و تایلندی در بازار کشور‌ایران موجود است. پراکسید هیدروژن به عنوان یک ضدعفونی کننده ملایم حساس ساخت رادیکال های آزاد کار کرده و آلودگی ها را از میان می برد. وقتی که آب اکسیژنه به تیتر یک ادله کاهنده فعالیت میکند، گاز اکسیژن نیز آب اکسیژنه به جهت پوست ایجاد میشود. در سال ۱۹۹۴، ساخت جهانی هیدروژن لبریز اکسید حدود ۱.۹ میلیون بدن بود که غلظت آن ۷۰٪ بود. در این روند یکی از مشتقات آتراکینون بر اثر واکنش اهمیت هیدروژن در مجاورت کاتالیزور پالادیوم به آنتراهیدروکینون تبدیل میشود. همین ماده به برهان ناپایداری و ساخت کلر آزاد، به تدریج در اثر نور و حرارت خواص خویش را از دست می دهد. پراکسید هیدروژن ، دارای خواص اکسید کننده توانمند میباشد و بنابراین می تواند یک برهان سفید کننده کار کشته باشد. پراکسید هیدروژن حساس خاصیت ضد عفونی کننده و سپید کننده می باشد و در نتیجه، بعضی معتقدند که می تواند با عفونت ها نبرد کند، لکه ها را کمتر دهد، پوست را واضح نماید و علامت ها برخی حالت را کاهش دهد. آزاد شدن اکسیژن موجب ساخت کف می شود که سلول های مرده پوست را پاکسازی می کند. وقتی نیم درصد از آب اکسیژنه را به آب حمام خود بیش تر می کنید، اکسیژن مازاد به جوان سازی تن امداد می کند پوست را هیدراته می کند. دست‌کم برای یک قرن هست که به طور گسترده مرکز ها طبابت و درمانی از آب اکسیژنه به کار گیری می کنند. این مخلوط، نقطه جوشی برابر حساس 114 سکو سانتیگراد دارااست که از نقطه جوش آب اکسیژنه – برابر با 125/1 درجه سانتیگراد – کمتر و از نقطه جوش آب، بخش اعظم است. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از آب اکسیژنه چیست ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر